UX-projekt i min utbildning med fokus mot att utveckla en app som skulle bidra till en klimatsmart vardag. Processen innefattades av en större undersökande fas där vi försökte ta reda på vilka funktioner som skulle behövas och hur detta skulle tas emot av användarna.

Resultatet blev GIMI, där användarna skänker och tar emot prylar av varandra i utbyte mot svinnsmarta rabatter. Genom användningen av BankID ges en seriös användarbas där appen drivs av att det laddas upp nya prylar som ligger och skräpar i hemmet. Företag som jobbar med svinn på olika sätt ska kunna registrera sig och kunna erbjuda rabatter till dem som ger bort sina prylar. Detta ska bidra till att prylar fortsätter laddas upp efterhand och rabatterna också kan bli mer omfattande.

Emphatize

För att ta reda på vilka våra användare skulle vara utgick vi från personer som redan är flitig användare av tjänster där man köper och säljer second-hand prylar. Vi kontaktade personer från dessa tjänster och förklarade vår idé varav de flesta återkopplade att det gäller att bygga upp en marknadsplats på lång sikt när det är en såpass ny typ av idé. Därför blev ett av våra viktigaste mål att göra appen enkel att använda för att få fler att använda den och på så sätt snabbare kunna bygga marknadsplatsen.

Define

Den stora utmaningen med GIMI skulle innebära att få personer att använda den i två syften. Dels att leta upp en pryl personen vill ha men också att lägga ut en pryl att ge bort. För att detta skulle kännas lönsamt behövdes någon form av belöning för den som ger bort sin pryl.

Ideate

För att få fart på användningen kom vi fram till att miljöaspekten av att kunna ge bort prylar skulle vara betydande, vilket också ligger rätt i tiden och där second hand konsumtionen växt sig allt större. Vi tänkte ut att belöningssytemet skulle bestå av rabatter till användarna. Dessa skulle vara tillräckligt lockande för användarna och följa vårt miljöfokus I vår survey svarade en majoritet att de skulle lockas av dessa rabatter men att det vore viktigt att poängtera dejting.

Nästa steg i idégenerering var att utforma en storyboard. Denna skulle ge en bild av hur en genomsnittlig användare går tillväga för att använda appen och hur funktionerna kan komma att se ut.

Testing

Vi gjorde flertalet tester där våra testpersoner fick navigera runt i vår prototyp. Vi gav dem öppna frågor om vad de tyckte om varje del av vår prototyp. All denna feedback låg sedan till grund för den slutgiltiga prototypen.

Prototyp


Eftersom GIMI har nya typer av funktioner jämfört med andra appar behövs en tydlig genomgång vid registrering hur den fungerar. Läs mer-knappen ska kunna klickas på för att läsa mer i detaljnivå hur appen ska fungera.


Några vyer över hur appen ska se ut. Stilren och lekfull design skulle bidra till en effektiv användning av appen. Navigationen skulle fungera i några enkla steg som skulle framhäva funktionen med att lägga upp prylar.

Chattfunktionen efterliknar andra appars med den stora skillnaden att den som ger ifrån sig produkten skickar en bekräftelse när varan ska hämtas upp. Denna godkänns och bekräftas för att få tillgång till rabatterna. Sedan skickas en enkel uppmaning att själv lägga upp en produkt eftersom det är vad som driver appens syfte.