UX-projekt tillsammans med det norska företaget GoTo Hub. De tillhandahåller en tjänst som som gör det möjligt för destinationer i Norge att få sin egna whitelabel-sida där besökare kan gå in och förboka aktiviteter i området. Min uppgift bestod i att ta fram nya komponenter i bokningsflödet så att det skulle kunna bli mer konkurrenskraftigt gentemot andra bokningtjänster. Eftersom alla boknings som sker via sidan går till destinationen till själv skulle det vara betydelsefullt att förmedla detta.

Aktivitetsflöde

  • Breadcrumbs är tillagda så att den som ska boka snabbare kan förflytta sig mellan sidorna.
  • Kalendern är mer lättnavigerad så att besökaren tydligare vet datumen.
  • Aktivitetskorten är uppdaterade med pris, betyg, etikett med kategori och avstånd till destinationen.
  • Filtreringsalternativ som är uppdelade i flera olika kategorier.

Aktivitetssidan

  • Besökaren kan välja antalet deltagare och direkt se tillgängligheten för att därefter klicka på boka nu.
  • Aktiviteten visar fler bilder och hur många som ytterliggare finns att klicka upp i bildspelet.
  • Information som kan vara bra att veta om bokningen finns under knappen. Där ska gå att läsa mer om varför det är betydande för destinationen att boka genom dem.
  • Enkla blockelement som kan flyttas runt där informationen i dem lättas upp och ökar strukturen med hjälp av ikoner.

Boknings-popup

  • En enklare sammanfattning av det som bokas återfinns i högerspalten genom hela processen.
  • Bokningen är uppdelad i fyra enklare steg för att underlätta översikten.

White label-kompatibelt

Fler destinationer ska kunna använda sig av samma gränssnitt men sedan kunna anpassa sina element.

13 juni, 2022