Projekt med fokus på UX-design i syfte att utforma en webbshop. Resultatet blev GRAI.