En äkta grafiker gråter i CMYK, eller hur?

HGICMYK

Hon grät