Gruppuppgift i skolan som handlade om att skriva och utforma ett egenproducerat magasin som vi namngav MAG:MA och som sedan skickades till tryck. Min huvudsakliga uppgift var att skriva och grafiskt utforma ett repotage om ett studiebesök som vi gjorde på TMG Tabergs tryckeri.

Cover mockup

GTMN mockup

Magma mockup