Under Madhack 2017 fick vi som uppgift att ta fram konceptet till en webbapplikation som skulle göra det lättare att vara källkritisk. Därav föddes idén till Saucery som jag också utformade logotypen till.